Dokumenty dotyczące działek

 1. Decyzja Wójta Gminy Słupsk z dnia 1 lutego 2019 r. nr GB.6730.216.2018, o warunkach zabudowy dla budowy zespołu 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących
 2. Księga wieczysta
 3. Badania geotechniczne gruntu
 4. Warunki techniczne na rozbudowę sieci kanalizacyjnej
 5. Warunki techniczne na rozbudowę sieci wodociągowej
 6. Załącznik nr 1
 7. Postanowienie o zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału
 8. Postanowienie o zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału – załącznik graficzny
 9. Decyzja zatwierdzająca projekt podziału
 10. Załącznik do decyzji zatwierdzającej projekt podziału
 11. Decyzja o warunkach zabudowy – budynki
 12. Załącznik graficzny do decyzji o warunkach zabudowy – budynki

Miłego dnia 🙂